Voor een gezonde organisatie

Als leider wil je dat je organisatie gezond is. Of beter nog: vitaal. Bloeiend en krachtig, met trotse werknemers, enthousiaste belanghouders en met een positieve impact en reputatie.

Is dit niet het geval, dan is de reden daarvoor vrijwel altijd complex. Wij helpen je om helderheid te krijgen in de onderliggende oorzaken en deze aan te pakken. Zodat je weer op volle kracht vooruit kunt.

Samen aan de slag

Eerst wat verwachtingsmanagement: wij lossen niets voor jullie op. Dat doen jullie zelf.

We starten altijd met een verdiepend gesprek, zodat we de vraag achter de vraag helder krijgen: wat speelt er wérkelijk?

Daarna gaan we samen aan de slag. Daarvoor doen we een maatwerkvoorstel dat aansluit op waar jullie op dit moment staan. Wij denken en doen mee, inspireren, dagen uit en coachen. We hebben een schat aan kennis en ervaring als bagage. Daarbij leren wij ook van het traject dat we samen met jullie doorlopen.

“Dit is de eerste keer dat het echt over ons gaat”

Durf jij het aan?

Het begint altijd bij jezelf. Wie ben ik, waar sta ik en waar sta ik voor? Hoe kan ik in contact blijven met mijzelf en de ander, ook als het spannend wordt? En wat heb ik te leren om mijn eigen autonomie te versterken en doelstellingen te verwezenlijken?

Wij creëren een veilige leeromgeving waarin iedereen daadwerkelijk contact kan maken. Met zichzelf én met de ander. Zo kun je samen groeien. Die diepgang kan schuren of pijnlijk zijn. Wie de moed kan opbrengen om hier doorheen te gaan, zet een duurzame verandering in gang.

Vernieuwend leiderschap

Wij geloven in een wereld waarin plek is voor iedereen, binnen de mogelijkheden die de aarde ons biedt. En we geloven dat leiders en organisaties hier een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Vanuit die overtuiging helpen we je om nieuwe betekenis te geven aan leiderschap.

We leren je werken vanuit je eigen kompas: vitale organisaties werken vanuit autonomie en een helder kader.