Helderheid scheppen over doelen, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Over wat jou als leider te doen staat in relatie tot je team.

We zeiden het al eerder: het begint altijd bij jezelf. Wat heb jij te leren, of af te leren, om je leiderschapsplek in te nemen op zo’n manier dat je werkelijk van betekenis bent voor je organisatie en de mensen die er werken? Leiderschap tonen betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leervragen. Je maakt eerst contact met jezelf, om van daaruit contact te maken met de ander.

Vrij denken en handelen

Leiderschap is al lang geen kwestie meer van enkel top down aansturen. In een wereld die snel complexer wordt, moeten leiders meer en meer vertrouwen en leunen op autonoom werkende en denkende mensen. Autonomie betekent voor ons dat je in staat bent om vrij te kunnen denken en van daaruit vrij te kunnen handelen. Binnen de doelen en kaders van de organisatie. Want autonomie is niet hetzelfde als totale vrijheid.

Vrij denken en van daaruit vrij handelen begint met onbevangen kijken naar wat er is. Dat kan confronterend zijn. Wij helpen jou en je organisatie om op tafel te brengen wat er speelt. In jullie zelf, in de bedrijfscultuur. Het hele verhaal, met alle verschijnselen die daarbij horen. We bekijken licht- en schaduwkanten, voorbij goed of fout.

Autonomie leidt tot bewuste keuzes

Om je plek in te nemen als leider, is het nodig dat je je bewust bent van je reflexen en automatische reacties in relatie tot anderen. Vaak zijn we reflexmatig aan het werk. Daarin verlies je het contact verliest met jezelf, en dus ook met de ander.

Reflexmatig werken kost alleen maar energie en is niet bevredigend, laat staan inspirerend. Alleen als je jouw leiderschap ‘belichaamt’, heb je op een positieve manier impact op alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Daarvoor moet je wendbaar zijn, veerkrachtig en vitaal.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Door vóór te gaan in je persoonlijk leerproces, inspireer je collega’s en medewerkers om zich open te stellen voor nieuwe inzichten en ervaringen. Ook dat hoort bij vernieuwend leiderschap: het creëren van een veilige werk- en leerplek. Daar kunnen talenten en vaardigheden zich ontwikkelen, in lijn met de doelen van de organisatie.

Om een vitale, toekomstbestendige organisatie te vormen, is het belangrijk dat iedereen meedoet. Tijdens onze gezamenlijke zoektocht, en ook daarna. Als een voorwaarde, als iets vanzelfsprekends.

Oog voor het grote geheel

Vernieuwend leiderschap gaat niet in de laatste plaats over het nemen van verantwoordelijkheid voor de staat van de aarde en de menselijke verhoudingen die daarin zijn gegroeid. Mensen gedijen in gezonde organisaties die op hun beurt bijdragen aan een gezonde en sociaal rechtvaardige wereld.