Individuele coaching

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in

Leonard Cohen

 Herken je je in de volgende voorbeelden?

Je voelt je niet gelukkig in je huidige leven: vraagt je af of je zelf wel aan het roer staat… 

Je voelt je onzeker, bang dat je niet goed genoeg bent en: 

Je legt de lat voor jezelf (en omgeving) te hoog, verwacht veel en raakt ontmoedigd.

Je kunt moeilijk nee zeggen, neemt te veel en te vaak verantwoordelijkheid op je.

Je wilt iedereen tevreden houden en geeft niet op tijd grenzen aan. 

Je hoofd zit zo vol, dat ‘je je hart verliest’. 

Wat is coaching?

Coaching is in principe werk gerelateerd, maar kan ook een andere ‘taak’ die je vervult als vertrekpunt hebben, bijvoorbeeld jouw rol als stiefmoeder of mantelzorger. Coaching betekent het stimuleren en ondersteunen van de persoonlijke- en professionele ontwikkeling, met name bekeken vanuit de functie die iemand heeft. 

Afhankelijk van de functie gerelateerde ontwikkelvragen, leerdoelen en te ontwikkelen competenties, onderzoeken we samen waar groei kan plaatsvinden: zowel wat betreft je mogelijkheden om autonoom te zijn, als je mogelijkheden om je op een gezonde manier te verbinden. Deze groei bevordert je vermogen om ruimte in te nemen, grenzen aan te geven en authentiek te functioneren.

Als coaches hanteren wij een eclectische begeleidingsstijl, waarbij  ‘de systemische blik’, het beschouwen van de ingebrachte thema’s als onderdeel van een dynamisch geheel voorop staat.

Kortom, coaching bevordert inzicht in bewustwording van ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘hoe wil ik me ontwikkelen?’ 

Er kan gedurende het coachingstraject een realistischer en positiever zelfbeeld ontstaan. Je vertrouwen in jezelf en anderen kan toenemen, waardoor je je meer vanuit je innerlijke kracht kan profileren in het werkveld. Je ontwikkelt meer verbinding tussen hoofd en hart, onder meer doordat je meer contact met je lichaam ervaart.

De werkdruk kan dan hanteerbaar worden, zodat er meer rust en ruimte ontstaat. Belemmeringen in het functioneren kunnen worden weggenomen, wat prestaties en het effect in de manier van samenwerken, communiceren en of leidinggeven in het werk vergroot. Er ontwikkelt zich het vermogen om op een gezonde manier met stressvolle situaties om te gaan: balans tussen privéleven en werk. 

Kosten: 

Elk traject is anders. Daarom hebben we tarieven per uur voor verschillende soorten individuele coaching en doelgroepen:

Coaching voor particulieren                                                      107,44 euro per klokuur excl. 21% btw (130,00 euro incl. btw)

Coaching voor zzp’ers en kleine zelfstandigen               130,00 euro per klokuur excl. 21% btw

Relatietherapie                                                                                  130,00 euro per klokuur excl. 21% btw

Coaching voor medewerkers in organisaties                   150,00 euro per klokuur excl. 21% btw

Executive coaching (C-level, directie, MT)                         250,00 euro per klokuur excl. 21% btw

Er bestaat de mogelijkheid om de coaching te combineren met het volgen van groepen binnen de Academie. Hiervoor kan een offerte op maat gemaakt worden in overleg met de werkgever.

NB. Bovengenoemde tarieven gelden per 1 januari 2024.