Werken aan de onderlinge relaties, de groepsdynamische processen.

Succesvolle teams die met gemak en plezier de gewenste resultaten halen: dat is natuurlijk de ideale situatie. Teamontwikkeling biedt uitkomst wanneer een team onvoldoende functioneert en doelen niet haalt, of wanneer je een nieuw, slagvaardig team wilt creëren voor een nieuw project. Hierin kunnen wij jullie begeleiden.

De enige manier om de samenwerking in een team te verbeteren is door te werken aan de onderlinge relaties, de groepsdynamische processen. Wij nemen jullie mee in de fases van teamontwikkeling en geven je praktische handvatten om te zien en te doen wat nodig is.

Daarbij zoomen we in op de sociale vaardigheden als vertrouwen geven en kritiek ontvangen. Ook daadkracht komt aan de orde, en het offeren van het eigen gelijk op het altaar van de samenwerking. We dagen jullie uit om je eigen kwaliteiten en valkuilen, en van die van de ander, te gaan herkennen en hanteren. Uiteindelijk is proces dat we met jullie aangaan erop gericht om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen”

Afrikaans gezegde

Waar staan jullie nu?

Samen met jullie stellen we vast hoe ‘het ideale team’ zou functioneren. Wat ontbreekt er (nog) aan dat plaatje? En hoe komt dat? Er zijn uiteenlopende oorzaken voor het haperen van groepsprocessen, en daarmee voor het vastlopen van teams:

  • een fusie of veranderingsproces
  • oud zeer
  • onduidelijkheid over de taakverdeling of
  • problemen rond leiderschap

Wanneer we de verschillen tussen de ideale en de huidige situatie in kaart hebben gebracht, gaan we aan de slag om die afstand te overbruggen.

Waar willen jullie heen?

Die reis begint -wederom- bij jezelf. Door te werken aan maturiteit, ofwel taak- of vakvolwassenheid. In eerste instantie van jou als leider of een manager en van daaruit aan die van het team. Want een goede leider brengt het talent en de vaardigheden van medewerkers tot bloei.

In onze begeleiding is autonomie daarbij een belangrijk uitgangspunt. Onze definitie van autonomie is dat ieder mens vanuit optimaal contact met zichzelf en de omgeving, vrij kan denken en van daaruit vrij kan handelen, dienend aan de doelen van de organisatie.