Chris van den Brink

“Ik mag spreken
Er wordt geluisterd
Ik mag er zijn
Ik ben de moeite waard
We zijn pas mens als we verbonden kunnen zijn”

 

Dirk de Wachter

 

Ik heb op veel werkplekken gewerkt in de GGz. Waar de neiging bestaat om te behandelen vanuit een ziektebeeld en een plan, merkte ik dat ik juist de relatie met naasten als onlosmakelijk verbonden zag met de client en met het welbevinden van de client. Hoe bepalend was de opvoeding, de levensfasen die zijn doorlopen en gemarkeerd, welk patroon in hechting is er ontstaan en daarmee de ervaren veiligheid om een relatie aan te gaan of een kind te kunnen opvoeden.
De basis van mijn werk als gezinstherapeut en EFT relatietherapeut is mensen zien in hun context. Een veilige plek die soms niet meer veilig is, alleen voelt of onbegrepen. Als de vaak destructieve patronen zichtbaar zijn, gevoelens van angst of behoeften zijn uitgesproken, kan het herstelproces beginnen. Ik word in dit proces omschreven als oprecht geïnteresseerd, en schroom daarin niet om op een veilige manier directief te zijn.

Chris

Verpleegkundig Specialist GGz (BIG 39045556330)
Systeemtherapeut / EFT relatietherapeut