De weg van bron naar bestemming

Strategie is de wijze waarop we de weg naar onze missie willen vormgeven. De manier waarop we onze organisatiedoelen gaan realiseren. De basis van elke strategie is het organisatieverhaal. Een verhaal dat wij samen met jullie opbouwen vanuit de fundamenten, de bron en de bestemming van de organisatie.

Jullie weten zelf als geen ander waar de organisatie voor staat. Waar jullie vandaan komen, waar jullie naartoe willen en op welke manier jullie je doelen willen bereiken. In de waan van de dag raakt dat besef echter vaak ondergesneeuwd. Wij helpen jullie om deze strategie weer helder te krijgen, in een veilige en uitdagende leeromgeving.

“Always in motion is the future.”

– Master Yoda (Star Wars)

Stevig fundament

Een organisatieverhaal vormt een stevig fundament voor een strategie. Het maakt zichtbaar wat nodig is, waar lacunes zijn, wat niet klopt. Door dit verhaal samen te schetsen, komen jullie zelf tot antwoorden en wordt de strategie bijna ‘als vanzelf’ helder.

Een organisatieverhaal geeft houvast voor alle medewerkers in de organisatie enerzijds, en anderzijds voor klanten en belanghouders. Een strategie geeft richting aan WAT je gaat doen en vooral aan HOE je het gaat doen

“Today is only one day in all the days that will ever be. But what will happen in all the other days that ever come can depend on what you do today.”

– For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway

Helder kader

In een steeds sneller veranderende wereld is het van essentieel belang om wendbaar te zijn, veerkrachtig en vitaal. Dat betekent dat strategie steeds meer een op waarden en leidende principes gebaseerd afwegingskader is, en niet langer een in beton gegoten routekaart.

Van daaruit voelen leiders en medewerkers zich vrij om te handelen binnen een helder kader van rol, taak en mandaat. Met rugdekking vanuit de organisatie.