Vervolgmodules Systemisch Werk

In deze modules maak je de stap naar systemisch coach. We verdiepen ons in verschillende systemische thema’s:

Om als systemisch opsteller en coach je handelingsrepertoire verder uit te breiden, gaan wij in de vervolgmodules met jou en de andere deelnemers aan de slag aan de hand van diverse systemische thema’s. We richten we ons op specifieke thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, ziekte, gezondheid, trauma en relaties. Verder verdiepen we je vaardigheden met specifieke werkvormen zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. We zoomen in op je eigen overdracht rond het thema waar we mee werken en geven je praktische handvatten om er met coachees mee aan de slag te gaan.

Doelstelling

De Vervolgmodules Systemisch Werk hebben als doel je systemisch leiderschap en systemisch vakmanschap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van opstellingenwerk, individuele coaching en relatie coaching.

Doelgroep & niveau van de modules

De modules zijn bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en traumatherapeuten.

Aanvangsniveau & vooropleidingseisen

De modules vragen minimaal HBO werk- en denkniveau van de studenten. Omdat het een vervolgmodules betreffen, vragen we als vooropleiding:

Wat betreft het aanvangsniveau wordt van studenten een actieve inbreng verwacht, waarbij het kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is:

  • De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit is in beeld (zicht op de eigen overdrachtsfenomenen).
  • De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten kan onderwerp van gesprek zijn als dit het systemische veld verheldert.

Met alle nieuwe studenten, die nog niet bekend zijn met de Academie, wordt een intakegesprek gevoerd.

Kosten & data van de modules

De kosten van de Vervolgmodules Systemisch Werk bedragen 495 euro per module.

Voor de combinatie van de modules 1 & 2 en de 3 oefendagen betaal je 1495 euro.

Deze kosten zijn inclusief hand-outs, koffie, thee en lunch.

Module 1: 23 & 24 mei

Module 2: 27 & 28 juni

Module 3: 12 & 13 september

Module 4: 10 & 11 oktober

Module 5: 14 & 15 november  

Oefendag 1: 6 september

Oefendag 2: 4 oktober

Oefendag 3: 1 november  

Klik hier voor de Studiegids Vervolgmodules Systemisch Werk VSW02

Docenten
Kerndocent is Johan de Jong. Daarnaast schuift in alle reguliere blokken een gastdocent aan met een specifieke expertise op de onderwerpen van die dag. 

Voor vragen stuur je ons een mail, bel je ons op 0575 – 46 99 71 of laat je een bericht achter via het contactformulier op deze pagina.