Vervolgmodules Systemisch Werk

In deze modules maak je de stap naar systemisch coach. We verdiepen ons in verschillende systemische thema’s:

Om als systemisch opsteller en coach je handelingsrepertoire verder uit te breiden, gaan wij in de vervolgmodules met jou en de andere deelnemers aan de slag aan de hand van diverse systemische thema’s. We richten we ons op specifieke thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, ziekte, gezondheid, trauma en relaties. Verder verdiepen we je vaardigheden met specifieke werkvormen zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. We zoomen in op je eigen overdracht rond het thema waar we mee werken en geven je praktische handvatten om er met coachees mee aan de slag te gaan.

Doelstelling

De Vervolgmodules Systemisch Werk hebben als doel je systemisch leiderschap en systemisch vakmanschap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van opstellingenwerk, individuele coaching en relatie coaching.

Doelgroep & niveau van de modules

De modules zijn bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en traumatherapeuten.

Aanvangsniveau & vooropleidingseisen

De modules vragen minimaal HBO werk- en denkniveau van de studenten. Omdat het een vervolgmodules betreffen, vragen we als vooropleiding:

Wat betreft het aanvangsniveau wordt van studenten een actieve inbreng verwacht, waarbij het kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is:

  • De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit is in beeld (zicht op de eigen overdrachtsfenomenen).
  • De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten kan onderwerp van gesprek zijn als dit het systemische veld verheldert.

Met alle nieuwe studenten, die nog niet bekend zijn met de Academie, wordt een intakegesprek gevoerd.

Kosten & data van de modules

De kosten van de Vervolgmodules Systemisch Werk bedragen 495 euro per module.

Voor de combinatie van de modules 1 & 2 en de 3 oefendagen betaal je 1.495 euro.                                                                      (De modules ‘werken met groepen 1 en 2’ kunnen alleen in combinatie gevolgd worden samen met de drie oefendagen.)

Voor een totaalpakket VSW03;  alle 5 de modules inclusief; 3 oefendagen &  3x individuele coaching + het beoordelen van verslagen door één van de opleiders, betaal je 3.250 euro.
Bij een positieve beoordeling van de verslagen én het volgen van alle 5 de modules krijg je op verzoek het certificaat van de Vervolgmodules Systemisch Werk.

Deze kosten zijn inclusief hand-outs, koffie, thee en lunch.

Data Vervolgmodules Systemisch Werk 2024 (VSW03):

  • Module 1:  5 & 6 september 2024
  • Module 2:  15 & 16 oktober 2024
  • Oefendagen behorend tot Module 1 en 2:  7 & 28 november, 19 december 2024
  • Module 3:  8 & 9 januari 2025
  • Module 4:  13 & 14 februari 2025
  • Module 5:  data volgen

Op alle opleidingsdagen werken we van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Deze opleiding vindt plaats op de Locatie ‘Poortgebouw’, Kazerneplein 6 in Eefde.

Klik hier voor de Studiegids Vervolgmodules Systemisch Werk VSW03

Klik hier voor een inschrijfformulier, een ingevuld inschrijfformulier mag gestuurd worden naar info@academievoorsystemischwerk.com 

Docenten
Kerndocent is Mincka van Houten. Daarnaast zijn Mincka van Houten & Anouk Bloemers de docenten voor module 3 en voor module 4 zijn Johan de Jong en Anouk Bloemers de docenten.
Alle aanwezige docenten zijn er met een specifieke expertise op de onderwerpen van de betreffende module.

Voor vragen stuur je ons een mail, bel je ons op 0575 – 46 99 71 of laat je een bericht achter via het contactformulier op deze pagina.