Vervolgmodules Systemisch Werk

In deze modules maak je de stap naar systemisch coach. We verdiepen ons in verschillende systemische thema’s:

Om als systemisch opsteller en coach je handelingsrepertoire verder uit te breiden, gaan wij in de vervolgmodules met jou en de andere deelnemers aan de slag aan de hand van diverse systemische thema’s. We richten we ons op specifieke thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, ziekte, gezondheid, trauma en relaties. Verder verdiepen we je vaardigheden met specifieke werkvormen zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. We zoomen in op je eigen overdracht rond het thema waar we mee werken en geven je praktische handvatten om er met coachees mee aan de slag te gaan.

Doelstelling

De Vervolgmodules Systemisch Werk hebben als doel je systemisch leiderschap en systemisch vakmanschap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van opstellingenwerk, individuele coaching en relatie coaching.

Doelgroep & niveau van de modules

De modules zijn bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en traumatherapeuten.

Aanvangsniveau & vooropleidingseisen

De modules vragen minimaal HBO werk- en denkniveau van de studenten. Omdat het een vervolgmodules betreffen, vragen we als vooropleiding:

Wat betreft het aanvangsniveau wordt van studenten een actieve inbreng verwacht, waarbij het kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is:

  • De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit is in beeld (zicht op de eigen overdrachtsfenomenen).
  • De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten kan onderwerp van gesprek zijn als dit het systemische veld verheldert.

Met alle nieuwe studenten, die nog niet bekend zijn met de Academie, wordt een intakegesprek gevoerd.

Kosten & data van de modules

De kosten van de Vervolgmodules Systemisch Werk bedragen 495 euro per module.
Deze kosten zijn inclusief hand-outs, koffie, thee en lunch.

Data Vervolgmodules Systemisch Werk 2024-2025 (VSW03):

  • Module Intensive individuele systemische coaching: 23 & 24 oktober 2024
  • Module Ziekte en vitaliteit: 8 & 9 januari 2025
  • Module Werken met relaties: 13 & 14 februari 2025
  • Module Werken met groepen 1: 27 & 28 maart 2025
  • Module Werken met groepen 2: 9 & 10 april 2025
  • Oefendagen Werken met groepen 1&2: 15 mei, 5 juni & 3 juli 2025

Op alle opleidingsdagen werken we van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Deze opleiding vindt plaats op de Locatie ‘Poortgebouw’, Kazerneplein 6 in Eefde.

Klik hier voor de Studiegids Vervolgmodules Systemisch Werk VSW03

*Wil je je inschrijven, klik hier voor het inschrijfformulier of bel 0575 – 46 99 71.

Docenten
Kerndocent is Mincka van Houten. Daarnaast zijn Mincka van Houten & Anouk Bloemers de docenten voor module 3 en voor module 4 zijn Johan de Jong en Anouk Bloemers de docenten.
Alle aanwezige docenten zijn er met een specifieke expertise op de onderwerpen van de betreffende module.

Voor vragen stuur je ons een mail, bel je ons op 0575 – 46 99 71 of laat je een bericht achter via het contactformulier op deze pagina.