Samen op zoek naar wat nodig is om gezond en vitaal te worden

Organisaties die bijdragen aan een gezonde wereld, waarin medewerkers en klanten zich gehoord en gezien voelen, behalen goede resultaten. Daar wil je (weer) naar toe. In gezonde organisaties worden leiders en medewerkers uitgedaagd om hun eigenheid in te brengen en daarmee hun potentieel optimaal te ontwikkelen. Zo ben je van betekenis in het nu en in de toekomst. Per slot van rekening zijn we rentmeesters in een wereld die we gezond willen overdragen aan de volgende generatie.

Samen onderzoeken we de vraagstukken die op tafel liggen. Dat kan bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim zijn, achterblijvende omzet of productie, een groot verloop, reputatieschade. Of een verlangen om een nieuwe stap te zetten met je organisatie. We gaan samen op zoek naar wat nodig is om gezond en vitaal te worden.

We brengen jou in beweging zodat je als organisatie kunt groeien en leren

Het klinkt misschien wat vreemd: wij zijn een organisatieadviesbureau dat geen advies geeft. We ervaren dagelijks dat iedereen uiteindelijk zijn eigen beste leermeester is. Om die leermeester ‘wakker te kussen’ gaan we terug naar de bron en werken we met wat er is. Wij maken patronen zichtbaar, zodat helder wordt waar het echt over moet gaan.

Verwacht van ons geen rapporten of een pasklare oplossing. We rollen niks uit, we brengen jou in beweging zodat je als organisatie kunt groeien en leren. We helpen jullie organisatie zó in te richten en te besturen, dat jullie je eigen antwoorden kunnen formuleren. Die antwoorden komen tot leven in de praktijk, door er actief mee aan de slag te gaan.

Het begint altijd bij jezelf.

Wie ben ik, waar sta ik en waar sta ik voor? Hoe kan ik in contact blijven met mijzelf en de ander, ook als het spannend wordt? En wat heb ik te leren om mijn eigen autonomie te versterken en doelstellingen te verwezenlijken?

Wij creëren een veilige leeromgeving waarin iedereen daadwerkelijk contact kan maken. Met zichzelf én met de ander. Zo kun je samen groeien. Die diepgang kan schuren of pijnlijk zijn. Wie de moed kan opbrengen om hier doorheen te gaan, zet een duurzame verandering in gang.

We laten je ervaren hoe jij jezelf stevig neerzet op een manier die bij je past..

Je plek innemen als leider is onlosmakelijk verbonden met het leren omgaan met je eigen sterke en zwakke punten. We laten je ervaren hoe jij jezelf stevig neerzet op een manier die bij je past. We kijken naar manieren waarop je contact maakt met anderen en onderzoeken hoe jij verantwoordelijkheid kunt nemen voor je instinctieve reacties op de mensen om je heen.