Bijscholing Systemisch werken in Relaties

Op 10 en 11 juni 2021 (nieuwe datum) biedt de Academie voor Systemisch Werk een bijscholing aan over het systemisch werken in relaties. In deze tweedaagse is de begeleiding in handen van Mincka van Houten, Johan de Jong en onze nieuwe collega William Wilson. Deze bijscholing is bedoeld voor mensen die een basisopleiding systemisch werk hebben gedaan op de Academie of een vergelijkbare systemische opleiding.

In deze bijscholing leer je hoe je het systemisch werken, zoals je dat met individuele coachees en cliënten doet, ook kunt toepassen in het werken met stellen. Een relatievraag lijkt vaak voort te komen uit problemen in de communicatie tussen beide partners. Of er speelt onvermogen of onbegrip om elkaar werkelijk te kunnen zien en te begrijpen.

 

In onze praktijk ervaren we dat er hierbij ook altijd onderliggende systemische thema’s meespelen. Wanneer je beide partners beschouwt vanuit hun eigen familiesysteem, zijn er dus twee systemen die met elkaar in botsing komen. De systemische thema’s bij stellen hebben dus te maken met verstrikkingen in de dynamiek van ieders familiesysteem en met een -onbewuste- loyaliteit aan oude patronen uit dat systeem van herkomst. De plek die je als dochter of zoon (niet) hebt ingenomen heeft groot effect op hoe vrij je bent om je vrije plek als vrouw of man in te nemen in je relatie.

We bieden in de bijscholing steeds een korte theoretische onderbouwing met praktijkvoorbeelden, afwisselend met ervaringsgerichte oefeningen. Naast jouw eigen persoonlijk en professionele ontwikkeling, leer je met name hoe systemisch te werken met een koppel. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Plek in het gezin van herkomst (o.a. moederszonen/vadersdochters, eigen lot dragen)
  • Polariteit vrouwelijk en mannelijk (Anima/Animus)
  • Loyaliteit, schaamte en schuld
  • Bewustzijn over het effect van je eigen gender (en systeem) als systemisch coach en het effect daarvan op je begeleiding.

De bijscholing vindt plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021 op “Buitenplaats de Hoorneboeg” te Hilversum.

Tijden:             10.00 tot 17.00 uur

Kosten:           465,00 euro (inclusief vegetarische lunch). Als bijscholing vrijgesteld van BTW.

NB. Als de bijscholing door de lockdown niet kan plaatsvinden, wordt een andere datum gezocht. We werken in de ontmoeting en NIET online. 

Als je wilt deelnemen aan deze bijscholing, vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze op naar info@academievoorsystemischwerk.com