Vervolgopleiding Systemisch Werk

Op 10 en 11 mei 2022 starten we met het eerste blok van de nieuwe Vervolgopleiding Systemisch Werk. In deze vervolgopleiding maak je de stap naar systemisch coach. We verdiepen ons in systemische thema’s en in de karakterstijlen.

Systemische thema’s

Om als systemisch opsteller en coach je handelingsrepertoire verder uit te breiden, gaan wij in de vervolgopleiding met jou en de andere deelnemers aan de slag aan de hand van diverse systemische thema’s. We richten we ons op specifieke thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, ziekte, gezondheid, trauma en relaties. Verder verdiepen we je vaardigheden met specifieke werkvormen zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. We zoomen in op je eigen overdracht op het thema en geven je praktische handvatten om er met coachees mee aan de slag te gaan.

 Karakterstijlen

Onderdeel van de vervolgopleiding is de vervolgmodule van de karakterstijlen. Hiervoor ontvang je een apart certificaat, omdat deze module NOBCO gecertificeerd is. In deze module verdiep je jouw kennis van de karakterstijlen en leer je nog meer je lijf in te zetten als diagnostisch instrument. Met als doel jezelf en de ander in de ontmoeting te diagnosticeren. Je leert daarin ‘eindeloos opnieuw te beginnen’. Een diagnose is namelijk geen etiket, maar een vloeiend en continu proces van fenomenologisch waarnemen. Deze vorm van diagnostiek kun je in elke professionele context gebruiken als uitgangspunt voor een interventie. Je leert over het openen van een veld en over het inbrengen van jezelf in de ontmoeting. In deze module leer je ook onderscheid maken tussen de hechtingsstijlen (symbiose/narcisme) als bodem voor de karakterstijlen. En we onderzoeken de variaties binnen elke karakterstijl.

 

Doelstelling

De vervolgopleiding Systemisch Werk heeft als doel je systemisch leiderschap en systemisch vakmanschap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van opstellingenwerk, individuele coaching en relatie coaching.

Doelgroep & niveau van de opleiding/cursus

De opleiding is bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en traumatherapeuten.

 

Aanvangsniveau & vooropleidingseisen

De opleiding vraagt minimaal HBO werk- en denkniveau van de studenten. Omdat het een vervolgopleiding is, vragen we als vooropleiding:

Wat betreft het aanvangsniveau wordt van studenten een actieve inbreng verwacht, waarbij het kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is:

  • De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit is in beeld (zicht op de eigen overdrachtsfenomenen).
  • De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten kan onderwerp van gesprek zijn als dit het systemische veld verheldert.

Met alle nieuwe studenten, die nog niet bekend zijn met de Academie, wordt een intakegesprek gevoerd.

Kosten & data van de opleiding

De kosten van de vervolgopleiding Systemisch Werk bedragen 3.250 euro vrijgesteld van btw. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. En exclusief studieboeken.

Blok 1: 10 en 11 mei 2022

Blok 2: 7 en 8 juni 2022

Oefendag: 22 juni 2022

Blok 3: 5 en 6 juli 2022

Blok 4: 13 en 14 september 2022

Blok 5: 11 en 12 oktober 2022

Oefendag: 2 november 2022

Blok 6: 15 en 16 november

Klik hier voor de studiegids ‘Vervolgopleiding Systemisch Werk 2022 VSW1’ voor meer informatie.

 

Docenten
Kerndocent is Johan de Jong. Daarnaast schuift in alle reguliere blokken een gastdocent aan met een specifieke expertise op de onderwerpen van die dag. 

Voor vragen stuur je ons een mail, bel je ons op 0575 – 46 99 71 of laat je een bericht achter via het contactformulier op deze pagina.