Practicum Karakterstijlen 

Ervaar jij ook dat je vaak instinctief reageert op het gedrag van de ander? En herken je ook dat je eigen reactie niet altijd even constructief of effectief is? In de drie modules van het Practicum Karakterstijlen leer je over je deze instinctieve bewegingen. Je leert hoe je je eigen gedrag steeds eerder herkent, zodat er ruimte ontstaat om zo nodig te kiezen voor ander gedrag. Meer behulpzaam gedrag. Je ontwikkelt meer bewustzijn en gewaarzijn op de drivers van je eigen gedrag.

Door aandacht te geven aan en te werken met de stukken van jouw persoonlijkheid die nu nog in de schaduw staan, versterk je jouw gezonde Ego; de ruggengraat van je persoonlijkheid. Je leert om met meer zachtheid en compassie naar je eigen gedrag te kijken, zodat er ruimte komt voor persoonlijke groei en meer autonomie: In optimaal contact met jezelf en anderen, dienende keuzes maken die goed zijn voor jou, de ander en de wereld.

In de vervolgmodules leer je je lijf inzetten als diagnostisch instrument en leer je om coachende interventies in te zetten naar een coachee of cliënt, met de karakterstijlen als bron.

Wat zijn karakterstijlen?
Maskers, karakterstructuren, karakterstijlen, … er zijn meerdere benamingen voor deze sub-persoonlijkheden van het Ego. Deze heb je ontwikkeld als antwoord op de dynamieken die speelden in het gezin waarin je bent geboren en opgegroeid. Jouw Ego is opgebouwd uit een unieke combinatie van meer of minder ontwikkelde karakterstijlen. Je hebt ze allemaal en ze komen met parels en valkuilen. 

In het vormen van je Ego heb je ook een stevig arsenaal aan IK-competenties ontwikkeld. Veel van deze competenties zet je automatisch in als reactie op de mensen in je omgeving. Vaak functioneel, soms disfunctioneel. Dit instinctief reageren op mensen, noemen we overdracht: Je herhaalt oude patronen uit het verleden in het hier en nu. Dit ping-pongen binnen je eigen Ego en tussen Ego’s van mensen kost veel energie. Als je je meer bewust en gewaar bent van je eigen overdrachtsfenomenen, kun je leren je competenties ‘vrijer’ in te zetten: Competenties kunnen dan transformeren naar talenten, die je energie ópleveren.

Kerndocent is Johan de Jong. Johan is opgeleid door Wibe Veenbaas, Morten Hjort (Phoenix) en Henne Arnolt Verschuren (BodyMind), de grondleggers en vaandeldragers van de karakterstijlen in Nederland. Johan heeft de lessen van zijn leermeesters geïntegreerd in een eigen aanpak, waarin de karakterstijlen en het systemisch werk worden samengebracht. 

De opbouw van het Practicum 

Het Practicum Karakterstijlen is opgebouwd uit drie modules van elk 5 dagen. De modules zijn sterk ervaringsgericht met veel oefeningen, lichaamswerk, uitdagende huiswerkopdrachten en een stevige compacte en theoretische basis. 

1. Basismodule ‘Mijn ikken’ (KSB1) 

In de basismodule leer je de basiskennis en basisbewegingen van de karakterstijlen in relatie tot de ander. Met als doel zicht te krijgen op je eigen instinctieve bewegingen en jouw unieke ‘persoonlijkheidsmix’. Je leert woorden te geven aan je eigen overdrachtsfenomenen. We verkennen de ontwikkeling van elke karakterstijl in jou en doen oefeningen om de valkuilen te herkennen en de parels te vergroten. We werken in deze module vooral aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert contact te maken met jezelf, en van daaruit met de ander.

Toegangseisen: Er zijn geen specifieke toegangseisen, maar er zijn wel aandachtspunten: De modules worden op HBO+ niveau gegeven en vereisen ervaring met en bereidheid tot stevige zelfreflectie.

Literatuur: De Maskermaker, Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard & Henne Arnolt Verschuren 

EAN: 9789078395010 

NB. Deze basismodule brengt je op het gebied van de Karakterstijlen op hetzelfde niveau als deelnemers aan de basisopleidingen Systemisch Werk en Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg. Het succesvol afronden van deze opleidingen geeft direct toegang tot de vervolgmodule. 

2. Vervolgmodule ‘Ik en de Ander’ (KSV1) 

In de vervolgmodule verdiep je jouw kennis van de Karakterstijlen en leer je nog meer je lijf in te zetten als diagnostisch instrument. Met als doel jezelf en de ander in de ontmoeting te diagnosticeren. Je leert daarin ‘eindeloos opnieuw te beginnen’. Een diagnose is namelijk geen etiket, maar een vloeiend en continue proces van fenomenologisch waarnemen. Deze vorm van diagnostiek kun je in elke professionele context gebruiken als uitgangspunt voor een interventie. 

Je leert over het openen van een veld en over het inbrengen van jezelf in de ontmoeting. In deze vervolgmodule leer je ook onderscheid maken tussen de hechtingsstijlen (symbiose/narcisme) als bodem voor de karakterstijlen. En we onderzoeken de variaties binnen elke Karakterstijl. 

Toegangseisen: je hebt de basismodule ‘Mijn Ikken’ succesvol afgerond of je hebt de ‘basisopleiding Systemisch Werk’ of de ‘basisopleiding Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg’ succesvol afgerond. 

3. Expertmodule ‘Coachen met karakterstijlen’ (KSE1) 

In de expertmodule brengen we al het geleerde bij elkaar en maak je de stap naar het inzetten van coachende interventies vanuit de diagnostiek van de karakterstijlen. Je leert over de procesfases; de opbouw van een coaching. Je leert jezelf in te zetten als instrument, en je leert over voorgaan in de gewenste beweging. Na het volgen van deze module kun je de Karakterstijlen-methodiek integreren in je eigen coachingsaanpak. 

Toegangseisen: je hebt de vervolgmodule ‘Ik en de Ander’ succesvol afgerond.

Kosten en data van de opleiding 

De kosten bedragen per 5-daagse module 975 euro vrijgesteld van BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. En exclusief studieboeken.

Aan de opleiding Practicum Karakterstijlen zijn per module 30 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

Basismodule ‘Mijn Ikken’: NOBCO kenmerk 201123-SM-096

Vervolgmodule ‘Ik en de Ander’: NOBCO kenmerk 201123-SM-097

Expertmodule ‘Coachen met karakterstijlen’: NOBCO kenmerk 201123-SM-098

Practicum Karakterstijlen Basismodule (KSB1)

27 januari 2021

10 februari 2021

3 maart 2021

31 maart 2021

21 april 2021

Practicum Karakterstijlen Vervolgmodule (KSV1)

29 september 2021 

6 oktober 2021

3 november 2021

17 november 2021

15 december 2021

De expert module (KSE1) zal start op 26 januari 2022. De overige data volgen binnenkort.

Voor meer informatie, neem je contact op met Johan de Jong: 06-52519114 of per mail: johan@academievoorsystemischwerk.com

Klik hier voor het bekijken en/of downloaden van de ‘Studiegids Practicum Karakterstijlen 2021’