Opleidingen in Corona tijd

In tegenstelling tot de meeste van onze collega-opleidingsinstituten, kiezen wij er niet voor om opleidingen grotendeels online aan te bieden. Wij staan voor de volgende uitgangspunten rondom kwaliteit:

De garantie dat max 20 procent van de opleiding online is en de rest in de ontmoeting in de lesgroep.

We werken alleen online bij onderdelen die daar geschikt voor zijn zoals bijv het werken met filmpjes over tafelopstellingen.

Mocht het zo zijn dat er opnieuw periodes komen van lockdown dan garanderen wij dat we de lesblokken die niet door kunnen gaan op een ander moment opnieuw inplannen. Dit vraagt van ons en van de studenten de nodige flexibiliteit, hiermee garanderen wij de kwaliteit van de opleiding.

De Corona crisis versnelt onze keuze om onze opleiding tot systemisch werker nog meer te focussen op het werken in de één op één context en kleine groepjes. Daarmee ligt wat minder de nadruk op het leren begeleiden van familieopstellingen in grotere groepen. Deze specialisatie krijgt net als het systemisch organisatie werk een plek in een nieuwe vervolgopleiding.

Voor ons Corona protocol, klik je hier.

Mincka van Houten & Johan de Jong
Zutphen, 24 april 2020