Voor alles ben je MENS

Een verbindend en integraal concept voor mensgericht en gezond organiseren

Voor alles ben je mens. En in het mens-zijn ontmoet je elkaar. Al mijn gehele werkende leven is dit mijn uitgangspunt. Toch wist ik vaak niet hoe ik er in organisaties echt handen en voeten aan kon geven. Totdat ik 4 jaar geleden, na een forse burn-out, ontslag nam uit mijn vaste baan, voor mijzelf ging werken en mij schoolde en verdiepte in de systemische blik op organisaties. Het ene kwartje na het andere viel en het concept Voor alles ben je Mens kwam tot leven. Een concept dat veel verder gaat dan klant- en gastgerichtheid. Voor alles ben je Mens biedt een verbindende, integrale visie en aanpak op mensgericht en gezond organiseren.

Voor alles ben je mens
In het concept Voor alles ben je Mens staan inclusiviteit, ontwikkeling en beweging centraal. Het gaat over een welkome omgeving bieden aan medewerkers en klanten, waarin talenten optimaal worden ontwikkeld en de behoefte van de klant wordt begrepen. Waar je de klant een oplossing biedt. Of een oplossingsrichting als jij er zelf niet in kunt voorzien. Samen een waarachtige omgeving creëren, waarin medewerkers en klanten gezien worden en zich gezien voelen.

Het begint altijd bij jezelf
Je kunt medewerkers en klanten niet het gevoel geven dat ze welkom zijn. Je bent immers niet verantwoordelijk voor het gevoel van de ander. Welkom is een individuele beleving, een uitkomst, gebaseerd op persoonlijke interactie, voorkeuren en ‘momentum’. Je kunt een gevoel van welkom niet collectief oproepen of organiseren. Wat je wel kunt doen is voorwaarden scheppen, waardoor medewerkers en klanten zich(zelf) welkom kunnen heten. En ook dat begint altijd bij jezelf. Een belangrijke voorwaarde is dat leiders, managers en medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welkom. Daarmee creëer je een ruimte waarin de ander zijn autonomie kan pakken. Zijn eigen conclusies kan trekken. De regie in eigen handen neemt. Dit durven loslaten van de uitkomst vraagt een hoge mate aan zelfvertrouwen en zelfleiderschap.

Ecologie
Het overkoepelende principe, het fundament, van Voor alles ben je Mens is het principe van ‘ecologisch handelen’. Het woord ecologie heeft in deze context een ruime betekenis. Ecologisch handelen betekent dat alles wat je doet, goed is voor jou, goed is voor de ander en goed is voor de wereld. In die volgorde. Het begint ook hier weer bij jezelf. Ik denk altijd aan de 1e regel van EHBO: zorg eerst voor jezelf, anders kun je niet voor de ander zorgen.

Een ander aspect van ecologie is dat we vanuit een systeembril naar het geheel kijken, waarbij we de velden Ik, Team, Organisatie en Energie met elkaar verbinden. Het concept Voor alles ben je Mens is onderdeel van de buitenste cirkel, het energetische veld. Dit veld gaat over betekenis geven en over van waaruit je de dingen doet.

7 leidende principes
Met ecologie als uitgangspunt en vanuit mijn eigen (praktijk)ervaring en de lessen van mijn leermeesters heb ik 7 principes geformuleerd, die de bouwstenen vormen voor een mensgerichte en gezonde organisatie. Om de principes goed te kunnen vastpakken en omdat het altijd bij jezelf begint, heb ik de 7 principes uitgewerkt vanuit de IK-cirkel.

  • Zie het Grote en het Kleine. Als organisatie, als leider en als medewerker maak je altijd deel uit van een groter geheel. Je eigen rol en taak binnen het geheel zien en nemen, maakt je eigen positie en het geheel sterker. Binnen je eigen rol en taak heb je ook oog voor het kleine. De details. De kleinere gebaren maken vaak het verschil.
  • Vakman & Generalist in 1. Binnen je eigen rol en taak ben jij de expert, de vakman. Blijf je kennis en vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast ben je een generalist binnen het grotere geheel. Je weet waar je collega’s goed in zijn, je weet wie je waarvoor kunt inschakelen.
  • Vanuit verbinding communiceren. Het is mooi als het lukt om een dialoog te hebben met collega’s of klanten, en soms moet je ook even de discussie aangaan. Je hoeft het namelijk niet altijd met elkaar eens te zijn. De klant heeft niet altijd gelijk. Maak de keuze om vanuit verbinding te communiceren. Dat vraagt om bewustwording en gewaarwording rondom je eigen instinctieve reacties op het gedrag van anderen. Alleen dan kun je echt verantwoordelijkheid nemen voor het effect van je eigen communicatie.
  • Dienen & Doen. Je bent onderdeel van een organisatie. Vanuit je kennis en begrip van het organisatieverhaal, weet je hoe je dienend bent richting je leidinggevende, je collega’s en je klanten. Je zorgt dat je onderdeel bent van de oplossing. Ook als je die zelf niet kunt bieden. Je neemt je klant mee voorbij de schutting. We gooien er niets overheen.
  • Het begint altijd bij jezelf. Je bent een voorbeeld en daarmee verantwoordelijk voor ‘het welkom aan jezelf’ en voor je eigen taak binnen het geheel. Als er iets fout gaat, neem je schuld voor je eigen aandeel. Niet meer en niet minder. Als het goed gaat, eer je ieders bijdrage aan het succes. Het begint altijd bij jezelf. En je doet het samen.
  • Zie de MENS. Je bent in staat om je in te leven in de ander. Je hebt inzicht in wat de ander beweegt. Je interacteert met compassie: het vermogen met zachtheid te kijken. Je snapt dat je voor alles mens bent. En daarna pas je functie, geloof, geslacht, seksuele oriëntatie, etc. Je ontmoet elkaar als mens.
  • Make Waves. Zet in de ontmoeting met anderen iets in beweging. Ieder mens wil van betekenis, van waarde zijn. Ontmoetingen met impact dragen hieraan bij. Dit vraagt om moed. De moed om jezelf te zijn, om jezelf te laten zien, in je kracht en in je kwetsbaarheid. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel, je eigen succes en je eigen (werk)geluk.

Inspireren, leren en groeien
Vanuit Healthy Company Consultants werken we samen met onze opdrachtgevers aan mensgerichte en gezonde organisaties. Wij geloven in een organisatiebrede aanpak, waarin inspireren, leren en groeien hand in hand gaan. Wij geven dat vorm via een programmatische- of projectmatige veranderaanpak, via trainingen, trajecten en coaching. Steeds vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie en gezamenlijk commitment aan de doelen van de gekozen aanpak.

We interveniëren zo klein als mogelijk en zo groot als noodzakelijk. Het organisatieverhaal en de leervraag van onze opdrachtgever zijn daarbij het uitgangspunt. We werken ervaringsgericht, waarbij we medewerkers beetpakken en fysiek in beweging brengen. We passen zo nodig onalledaagse leerinterventies toe: we werken o.a. samen met kunstenaars, boksers, vloggers, televisiepresentatoren, musici, paardencoaches, acteurs en filosofen om medewerkers blijvende ervaringen te geven, die nodig zijn om het leren ook echt vast te pakken.

Wil je meer weten over onze aanpak? Je bent welkom op ons kantoor aan de IJsselkade in Zutphen. We komen ook graag bij je langs. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0575 – 20 20 25.

 

De auteur van dit blog, Johan de Jong, is trainer en (organisatie)coach bij Healthy Company Consultants.